martes, 23 de noviembre de 2010

ACTIVIDAD 20

Escoge e investiga 5 relaciones interespecíficas con un ejemplo de cada tipo de asociación biológica de protozoarios:

o Simbiosis
o Depredador-presa
o Foresis
o Mutualismo
o Comensalismo
o Parasitismo
o Parasitiasis
o Parasitosis
o Ectoparásito
o Endoparásito
o Parásito errático o aberrante.
o Parásito accidental.
o Parásito facultativo
o Parásito obligado
o Monoxenos
o Heteroxenos
o Zoonosis parasitarias